Posts tagged: Selçuk Duman

Bir Modernleşme Aracı Olarak TOKAT HALKEVİ

            Doç. Dr. Selçuk Duman, 1969, Sivas doğumlu genç bir akademisyen!             Gaziosmanpaşa Üniversitesi Atatürk İlke ve Devrimleri Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Başkanı!

Çarşamba Şubat 13th, 2013 in , , | No Comments »