NİKSAR’DA SPOR

    22 Haziran 2012 günü akşamı Niksar’da, yemekli, müzikli oldukça kalabalık bir toplantı yapıldı.

Abdullah Lüleci, Korkmaz Yıldırım, Müjdat Özbay, Sabri İpekçi, Metin Kayayurt, M. Kemal Özbay’dan oluşan tertip komitesi, 1926’dan günümüze “Niksar’da Spora Gönül Verenler Buluşuyor” adlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Bu etkinlikte, çeşitli kişilerle röportajlar yapıp bunu bir izdüşüm (projeksiyon) gösterisi olarak sunan Necati Güneş’in çabaları da büyüktü!

Bir dostluk, özlem giderme ve aynı zamanda sporla uğraşanlara yeni bir heyecan, güç verme toplantısı şeklinde geçen gecede, bana göre tek olumsuzluk, kapalı alanda, çok yüksek sesle yapılan müzikti.

Ses o kadar yüksekti ki, yanımda oturan Ali Nejat Ölçen Ağabey’in anlattıklarını bile duyamıyordum.

***

İki hafta önce “Niksar Gençlik Kulübü” nün 30’lu, 40’lı yıllarda yaptığı çalışmalardan söz eden bir yazı yazmış ve konuya devam edeceğimi bildirmiştim.

Bugün, günümüzden 68 yıl önce Niksar’da yapılan bir güreş müsabakasından söz edeceğim.

Daha doğrusu sizlere, babamın arşivinde bulduğum, 1944 yılına ait; 2. hamur, düşük gramajlı, A-4 ölçütüne yakın bir kağıda basılmış duyuru amaçlı bir yazı sunacağım.

(Elime geçen eski bir belgeyi yayınlarken, genel bir ilke olarak, o belgenin yazım kurallarını (imlasını) hiç değiştirmeden, düzeltmeden aynen veriyorum. Yani bu tür belgelerdeki yazım yanlışlıklarını –o günler daha iyi anlaşılsın diye- bile bile yayımlıyorum. Örneğin bir isim büyük harfle başlayarak yazılırken soyad küçük harfle başlayarak yazılmış. Noktalama işaretleri yanlış kullanılmış vb.

Ancak Millet Mekteplerinin 28 Mayıs 1928’de açıldığı, Türk harflerinin 1 Kasım 1928’de kabul edildiği, Türk Dilini Tetkik Cemiyeti’nin (Türk Dil Kurumu) 12 Temmuz 1932’de kurulduğu düşünülürse bu yazım hatalarının hoşgörüyle karşılanması –hatta doğal kabul edilmesi- gerekir.)

***

 Duyurunun başlangıç kısmında -koyu dizilmiş- 16 punto harflerle şunlar yazılı:

 

Sayın valimiz İzzettin Çağparın himayelerinde ve Niksar kaymakamı Süleyman Onurun fahri başkanlığında Niksar çocukları esirgeme kurumu ve gençlik kulübü menfaatlerine muhutimizin meşhur pehlivanlarının iştirakile yapılacak güreş proğramıdır.”

 Program 5 madde halinde alt alta sıralanmış:

 

1- Güreş 5.11.944 Pazar günü Ayvas suyu çayırında yapılacaktır.

2- Güreşe saat 9 da başlanmış bulunacaktır.

3- Güreşe pehlivanlar bir gün evvel yahut o gün güreş başlamazdan evvel kayit olmaları lâzımdır.

4- Başa 150 baş altına 75 ortaya 50 lira küçük alaca ve peşkircilere münasip ikramiyeler verilecektir.

5- O gün saz takımı, davul zurnalar çalacak ve gençler birliği tarafından oyunlar yapılacaktır.”

 

Duyurunun bundan sonraki bölümünde, 5 ayrı başlık altında – güreşin organizasyonuyla ilgili – 5 ayrı heyette bulunan isimler alt alta sıralanmış (Ben, yer darlığı nedeniyle isimleri yan yana yazıyorum (Parantez içinde, küçük puntolu italik yazılar –tanıtım amaçlı- bana aittir) :

İdare heyeti (Çocuk Esirgeme Kurumu Başkanı Mehmet Kaynak (Ciccili Memet Amca), Eczacı Fuat İnsel, Mühendis Adnan timurtaş, Cemal duyum, İhsan tuğsel, Kadir Karslı (Babam), Enver ünlü)

 Hakem heyeti (Sorgu hakimi Hulusi aydın (Müstantik Hulusi Bey, Dr. Nadir Aydın’ın babası), Belediye reis vekili Mustafa tepebaşı, Ahmet celepoğlu, Bekir uzun, Buz köyünden Ahmet pehlivan, Bideze köyünden İsmail çavuş)

 Sıhhıye heyeti (Doktor Rifat karabacak, Sıhhiye memuru Nuri bilge, Sıhhiye memuru Hamdi Afşar)

 İnzibat heyeti (J. Bl. K. V. Veysel gün, Merkez K.K. Muzaffer onbaşı, Belediye zabıta memuru Hamdi Köktürk (Hamdi Çavuş))

 Bilât tevzi ve satış heyeti (Şevket Turhan, Halis özden (Yekta Güngör Özden’in babası), Ahmet Demirel, Kadir altuner (Yüksel Altuner’in babası), Fevzi karaslan, Fazlı erdem, Ali Özbek)”

 

Duyuru halka bir çağrı ile son buluyor. Altı çift çizgi ile çizilmiş bir “Yurttaş:” hitabıyla başlayan bu çağrı metni şöyle:

 

Yurttaş:

O gün Durma, koş, gel, her gün arzulayupta içemediğin Ayvas suyundan kana, kana iç güzel bir gün geçir, bu vesile ilede memleketteki yetim, fakir, yavrucakları ve gençliği sevindir.”

 

* * *

 Dikkat edilirse, bir spor müsabakası olan güreş etkinliği, yine bir spor kulübüne ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na yardım amaçlı yapılıyor.

Genç Cumhuriyetin ülkücü (idealist) gençleri, Yüce Atatürk’ün gösterdiği yolda, büyük bir coşku ile çalışıyorlar.

 Evet, Niksar’ın tarihi ile ilgilenenlere, bundan 68 yıl öncesi Niksar’da yapılan güzel bir etkinlik belgesi!

Bir cevap yazın