HASAN AKAR

        Image
Aslında “Niksar’a Onur Verenler”  yazı dizisi için düşündüğüm isimleri Niksar  tarihi kronolojisi (zaman dizimi) içinde ele almanın en  uygun yol olduğunu biliyorum. Ancak, bazen bu isimlerle ilgili güncel olarak ortaya çıkan durumlar veya bilgi kaynaklarının sağlığında elde ettiğim bilgilerin yazılmasının gerekliliği –yazdıklarımın düzeltilmesi açısından-  bu kronolojik sıralamayı değiştiriyor.

Kişisel olarak benim ve çevremde konuştuğum arkadaşlarımın  bu konuda önerdikleri isimleri incelerken üzerinde durduğum iki temel ölçüt (kriter) var:

1.    Bu kişi, aynı konumdaki diğer insanlardan farklı ve değerli olan ne –veya neler- yapmıştır?

2.    Bu yapılan işin veya işi yapanın Niksar’la bir ilgisi var mı?

Örneğin  Yeşil Niksar’ın geçen sayısında kendisinden söz ettiğim

“Mustafa Fehmi Efendi” bulunduğu konumdaki birçok kişiden farklı olarak “Ulusal Kurtuluş Savaşı’ndan yana tavır aldığı”  ve de “Niksarlı olduğu için” bu dizide yer almıştır.

 *

 Sizlere Hasan Akar’ı anlatmadan önce bir saptama yapmak istiyorum:

Hasan Akar, Niksarlı değil. Eşi Niksarlı. Kendisi de uzun süre Niksar’da öğretmenlik yapan birisi. Onu diğer öğretmenlerden farklı kılan ve bu dizi içinde yer almasını gerektiren yanı Niksar kültürü için yaptıkları.

Her insanın, ülkesini yönetenlerle ilgili yapılan seçimlerde “oy kullandığı” bir siyasi parti vardır. Ancak devlet memurları, yasa gereği oy verdikleri partiyi açıklayamazlar. Yani konuşmaları ve eylemleriyle açıkça bir siyasi partiden yana tavır sergileyemezler. Ancak ben özel dostum olduğu için biliyorum ki Hasan Akar benimle aynı siyasi partinin yandaşı değil. Ben açıkça ve her yerde sergilediğim gibi, “muhafazakâr” olmayan “sol” eğilimli (tandanslı) birisiyim. Hasan Akar ise son derece sosyal olan kişiliğiyle “muhafazakâr” bir yapıya sahip. Ayrıca “solcu” da değil.

Akar, “Türkiye Yazarlar Birliği”, “Çocuk Edebiyatçıları ve Sanatçıları Derneği”, “Tokat Şairler ve Yazarlar Derneği” üyesi.

 *

İhsan Işık’ın hazırladığı “Türkiye Şair ve Yazarlar Ansiklopedisi” inde Hasan Akar’la ilgili şu bilgiler verilmiş.(1)

Şair ve yazar. 1957, Tokat doğumlu. İlk ve orta öğrenimini Tokat’ta tamamladı.Konya Selçuk Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölümü (1959) mezunu. Türkçe ve edebiyat öğretmeni olarak mesleğinin ilk yıllarında Erzurum (Tortum), Artvin’de (Şavşat ve Arhavi) görev yaptı. Bu arada Anadolu Üniversitesi’nde lisans tamamladı. Halen Niksar Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Müdür Başyardımcısı ve Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak görevini sürdürmektedir. Tokat’ta çıkmakta olan Kümbet kültür ve sanat dergisinin yayın kurulunda da bulunan Akar’ın şiir ve yazıları bu derginin yanı sıra “Tokat Kültür Araştırma” ve “Çınar” dergisi ile “Tokat” ve “Yeşil Niksar” gazetelerinde yayımlandı. Şiirleri anılan dergilerin dışında çeşitli antolojilerde de yer aldı. Eserleri: (Araştırma-İnceleme)  Milli Mücadele Yıllarında Niksar (Müjdat Özbay ile birlikte, 1998),Niksar’da Vakıflar ve Tarihi Eserlerimiz (M.Necati Güneş ile birlikte, 2002)”

Bu bilgiler 2-3 yıl öncesine ait bilgiler. Hasan Akar 29 Temmuz 2005 tarihinde Niksar’dan ayrılarak Tokat’a nakletti.(2) Şu anda Tokat Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nde müdür  yardımcısı ve öğretmen olarak çalışıyor. Ancak ‘yazın’  işçiliğine devam ediyor. Şiirleri Uçan Türk, Gülpınar, Bayati (Azerbaycan) dergilerinde, yazıları Tokat, Yeşil Niksar, Niksar Danişmend gazetelerinde yayınlanmaya devam ediyor. Bu arada yayımladığı “Gül  Ağacı Değilem” adlı şiir kitabı(2004) “Niksar’dan Azerbaycan’a Bir Deste Har-ı Bülbül” adı ve Prof. Dr. Elçin İskenderzade’ nin sunusuyla 2005 yılında Azerbaycan’da yayımlandı.

Hasan Akar’ın  Niksar’da çalıştığı yıllarda onunla ilgili aşağıdaki yazıyı yazmıştım:

Hasan Akar Niksar’da yaşayan bir edebiyat öğretmeni.

            Yukarıdaki cümlede “Niksar’da yaşayan” ifadesini özellikle kullandım.

            Niksar’da doğmayan ama Niksar için gecesini gündüzüne katarak çalışan bir kişi Hasan Akar…

            Yıllardır yaşamını Niksar’ın ‘fahri kültür elçisi’ olarak sürdürüyor.

            Kendini Niksar’ın tarihine, coğrafyasına, kültür değerlerine adamış garip bir insan!..

            “Dinci” değil ama dindar. Atatürk ulusçuluğuna sımsıkı sarılı…

            Kişileri siyasî düşüncelerine göre ayırmayan, yargılamayan, dostluğa değer veren “yârin dudağından gayri” her şeyi paylaşabilen “gani yürekli” bir adam…

            Kendi için bencil ihtiraslarından arınmış, “alan” değil “veren” bir kişilik!

            Vefalı, dürüst, sözünün eri bir insan…

            Yumuşak, hoşgörülü, ancak inandığı doğrulardan ödün vermeyen bir yapıya sahip…

                                                                           *

             Niksar Belediyesi’nin düzenlediği kaçıncı “Yayla Şenliği” idi, anımsamıyorum. Elime geçen bir şenlik davetiyesinin arka kapağında “Yürür Yeşil Niksar’da” adlı şiiri görmüştüm. Ayaküstü göz gezdirdiğim şiirde “Çamiçi”, “Derebağ”, “Melikgazi”, “Emrah”, “Ayvaz”, “Niksar Ovası” son derece güzel betimlemelerle anlatılıyordu. Dizelerle nefis bir Niksar tablosu çizen Hasan Akar’ın kim olduğunu merak etmiştim.

             Sonunda tanıştım bu meslektaşımla.

             Niksar’ın köklü ailelerinden bir kızımızla evlenmiş ve Niksar’ı yurt edinmişti.

             Kültür, sanat, edebiyat dergilerine, Tokat ve Niksar’da yayınlanan gazetelere yazılar yazıyor, kültür, sanat geceleri düzenliyor, şiirler okuyor, her türlü kültür organizasyonunda görev üstleniyordu.

             Araştırmacı bir kişiliği vardı. Arkadaşlarıyla beraber Ulusal Mücadele yıllarında Niksar’da yapılanları ve köklü tarihi boyunca Niksar’da kurulan vakıfları, tarihi eserleri incelemişler kitap haline getirmişlerdi.

             Âşık Veysel’in ölüm yıldönümlerinde Niksar’da ve Tokat’ta düzenlenen etkinliklerde onunla beraber ben de görev almıştım. Aslında etkinliklerin mimarı Hasan Akar’dı. Bu çalışmalarda O’nun birleştirici, kaynaştırıcı yanını daha iyi gözlemledim. Üstlendiği işi yaparken çok titiz davranıyor, hep en iyiyi arıyordu.

             Öğretmen ve yönetici olarak çalıştığı Niksar Endüstri Meslek Lisesi’ndeki odası, sanki Niksar için yapılan tüm kültürel çalışmaların mutfağı konumundaydı.

                                                                         ***

             Niksar’da doğmuş, büyümüş birçok öğretmenin çeşitli kahvehanelerde, kulüplerde, lokallerde “al kızı ver papazı” oyunlar oynadığı, üretkenlikten uzak amaçsız yaşadığı kentimizde Hasan Akar gibi üretken, çalışkan, idealist insanlara her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var.

             Sevgili Hasan Akar, eline, koluna, yüreğine sağlık”

                          Hasan Akar’la ilgili basında bir hayli yazı çıktı.(3) Bu yazılarda hep Hasan Akar’ın çalışmaları ve ürettikleri övülüyordu. Akar’ın kitap çalışmalarının dışında gazetelerde ve dergilerde de birçok yazısını görüyoruz. Akar’ın bu yazıları incelendiğinde onun genellikle Niksar tarihi üzerinde durduğu, Niksar’daki tarihi kişilerle, olaylarla ve yapılarla ilgilendiği anlaşılıyor. Ben bu yazıların yayınlandıkları yer ve tarihleri aşağıda özellikle veriyorum.(4) Çünkü deneyimimle biliyorum ki, bir kentin tarihi hakkında inceleme yapılırken, araştırmacılar o konuyla ilgili bilgi bulmakta zorlanıyorlar.

Hasan Akar’ın en önemli özelliklerinden bir tanesi araştırmacılığıdır. İlgi duyduğu konularda, nerede, hangi bilgiler varsa onu arar, bulur. Ankara’da Başbakanlık Devlet Arşivi, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşivi ve Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi yetkilileri Hasan Akar’ı  çok iyi tanırlar. Çünkü Hasan Akar bu arşivlerde Niksar’la ilgili ne var ne yoksa hepsini  gün ışığına çıkararak ilgilenenlerin istifadesine sunmuştur. Daha önceleri bir yazımda da belirttiğim gibi Niksar Halkevi’nin 1936 yılında yayımladığı Ülker isimli dergileri de araştırıp bularak Niksar’ın kültür yaşamına yeniden kazandıran Hasan Akar olmuştur.

 *

Hasan Akar’ın şu ana kadar yayımladığı 4 kitap var. Şimdi sırasıyla bunların üzerinde durmak istiyorum:

Akar’ın ilk kitabı “Milli Mücadele Yıllarında Niksar” adını taşıyor. Kitap Niksar Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Müjdat Özbay’la beraber hazırlanmış. Orta boy 302 sayfalık kitap Niksar Belediyesi’nin bir kültür hizmeti olarak Belediyece, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaasında basılarak 1998 yılında  yayımlanmış. Zamanın Belediye Başkanı A. Duran Ünverdi, kitaba yazdığı “takdim” yazısında “..2 yıldır cesaretle, sabırla ve sorumluluk duygularıyla hareket ederek araştırmalarını sürdüren” Hasan Akar ve Müjdat Özbay’a teşekkür ediyor.

Kitap, Niksar tarihini ve kısaca Ermeni tarihini inceledikten sonra “Tokat ve Niksar’da Rum-Ermeni Olayları” na yer veriyor. Daha sonra Rum-Pontus devletinin çalışmalarına değiniliyor. Yöredeki çeteler ve meydana gelen isyanların incelenmesinden sonra 20 Haziran 1919’da yapılan Niksar Mitingi anlatılıyor. Kitap, Niksar’da yaşayan bazı insanların bu konudaki duyumlarına yer veren mülakatlarla devam edip,1.Dünya Savaşı’nda, Ulusal Kurtuluş Savaşı’nda ve Ermeni-Rum olaylarında şehit düşenlerin isimlerinin verilmesiyle sonlanıyor.

Hasan Akar 2. kitabını, ünlü “Diyorlar Bizde”  şiirinin şairi, Tarih Öğretmeni M. Necati Güneş’le beraber hazırlamış. Kitabın Adı “Niksar’da Vakıflar ve Tarihi Eserler” adını taşıyor.Büyük boy, 286 sayfalık bir kitap.

Niksar Kaymakamlığı ve Niksar Belediyesi tarafından 2002 yılında yayımlanan kitabın Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaasında basıldığını yazarlarının önsözünden anlıyoruz.

Kitaba, dönemin Tokat Valisi Mehmet Gündoğdu, Niksar Kaymakamı Mustafa Yaman ve Belediye Başkanı Ahmet Duran Ünverdi birer “sunu” yazısı yazmışlar.

Kitap, yine Niksar tarihinin anlatılmasıyla başlıyor. Vakıflarla ilgili oldukça geniş bilgi verildikten sonra, Niksar’da kurulan tüm vakıflar inceleniyor. Daha sonra Niksar’daki tarihi eserler bölümünde Camiler, hamamlar, köprüler çeşmeler, kervansaraylar ve Niksar Kalesi hakkında bilgi veriliyor.

Kitabın arka kapağının iç tarafına, tasarımını Müjdat Özbay’ın yaptığı bir “Niksar Tarihi Eserler Haritası” eklenmiş. Bu kitap bence Niksar’la ilgili hazırlanmış en faydalı en doyurucu kitapların başında yer alıyor.

Hasan Akar imzalı üçüncü kitap, kapağı gül resimleriyle donatılmış bir şiir kitabı. Adı “Gül Ağacı Değilem”.

          Akar, çocukluk günlerinde bir kız arkadaşından dinlediği –ve çok etkisinde kaldığı-  bu Necip Mirkelamoğlu şarkısını kitabına “ad” yapmış.

Kadim dostu Şair Mustafa Necati Güneş ve Şair Ulviye Savtur’un “sunu” yazısı yazdıkları kitabını Hasan Akar üç bölüme ayırmış. Birinci bölüme “Duygular” ikinci bölüme “İz Bırakanlar” son bölüme de “Sönmez Bir Sevda: Niksar” adlarını vermiş.

Ben Akar’ın şiirleri içinde en çok “Yürür Yeşil Niksar’da” adını verdiği şiiri severim. Bu şiirinde Hasan Akar adeta Fransızların potpuri (karmaca) dedikleri ,kısa bölümlerden oluşan bir bütünlükle Niksar’ı anlatmıştır. Şiirde sanki müziğin tüm ‘form’ ları kullanılmıştır. Bir bölümde tasavvufi bir ezgi, bir bölümde coşkulu bir Karacaoğlan türküsü, bir bölümde ‘vakur’ adımlarla yürüten bir marş, bir bölümde sanki İsmail Dede Efendi’nin bir şarkısını dinlersiniz. Şiirde renk konusunda da ‘yeşil’ in tüm tonlarını bulursunuz. Sonuçta görsel ve duyusal efektlerle (etki, izlenim) bir Niksar tablosu ortaya çıkar. Bu şiir Niksar konusunda yazılmış –sıradan olmayan-  birkaç şiirden biridir.

Haziran,2004’ te Türkiye’de basılan “Gül Ağacı Değilem” , 2005 yılında Azerbaycan’da Vektor Yayınevi tarafından da yayımlanmıştır. Bu baskıda kitaba Hasan Akar’ın çeşitli yerlerde yayınlanmış düz yazıları da ilave edilmiştir.

Niksar Şiirleri ve Şairleri”  adına taşıyan antoloji (seçki) Hasan Akar imzalı şimdilik son kitap. Akar, kitabın kapağına “Niksar’ı Yüreğinde Yaşayanlar ve Yaşatanlar” alt başlığını koymuş.

Yekta Güngör Özden’in ön sözü ve Yüksel Altun’er’in, Dr. İsa Kayacan’ın, Doç.Dr. Tamilla Abbashanlı-Aliyeva’ nın Hasan Akar’ı ve şiirini anlatan yazılarıyla başlayan kitapta 63 kişinin şiirlerine yer verilmiş.

Akar bu seçkiyi hazırlarken tek bir ölçüt kullanmış. Bu ölçüt, kitabın kapağında alt başlık olarak verilen tümcede ifadesini bulan bir ölçüt. Kısaca “yüreğinde Niksar’ı duyumsamak”!..

Kitapta, gerçekten şiir diyebileceğimiz, “duygulardan, düşüncelerden, düşlerden, özlemlerden vb. süzülmüş yaşantı birikimleri olarak, ozanların sözcüklerin sözlük anlamlarına kimi zaman değişik anlamlar da yükleyerek, dil içinde özel bir dil yaratarak oluşturdukları, imgelerden, simgelerden, söz sanatlarından, ritimden, uyumdan vb. yararlanarak ortaya koydukları” ve bizde ‘estetik’ duygular uyandıran yazın ürünleri olduğu gibi, edebi değeri, ilkokul birinci ikinci sınıfların kitaplarında verilen manzumelerden öteye gitmeyen dizelere de yer verilmiş. Ama Hasan Akar kullandığı ölçütte tutarlı davranmış. Bu tutarlılık Niksar konusunda bir şeyler yazmak isteyenleri, -şiir veya düzyazı- yüreklendirici, özendirici bir tutum. Umarım ki, ilerdeki yıllarda Niksar üzerine yazılmış ve yazılacak daha fazla dizelerden ismiyle uyumlu bir “ Niksar Şiirleri Seçkisi” hazırlanır.

Hasan Akar üzerine yazdıklarıma noktayı koymadan bir şeyi daha vurgulamak istiyorum.

Hasan Akar, örneklerini çokça gördüğümüz gibi yazdıklarından, yaptığı kültür hizmetlerinden kişisel maddî bir çıkar sağlamayı amaçlayan insanlara hiç benzemiyor. O yaptıklarından aldığı manasal doyumla yetinmesini biliyor.

Örneğin, Niksar Belediyesi ve Niksar Kaymakamlığı adına ortaya koyduğu araştırma, inceleme yapıtlarının dışında şiirlerini içeren kitabının tüm getirisini Niksar Vakfı ile Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı Niksar Şubesi’ne bağışlamış. O böylesine de ‘gani yürekli” bir insan.

Ben, doğduğum kentin insanları adına, Niksar kültürüne verdiği katkılar için Sevgili Hasan Akar’a teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyor, saygılar sunuyorum.

 ***

 DİPNOTLAR:

İhsan Işık,Türkiye Şair ve Yazarlar Ansiklopedisi, Cilt:1 (3.Baskı) Ankara,2004

  1. Bilindiği gibi Hasan Akar’ın Niksar’da çalıştığı Endüstri Meslek Lisesi Müdürü,yapılan yerel seçimlerde Niksar Belediye Başkanı seçilmişti. Tüm Niksar halkı gibi ben de boşalan bu müdürlüğe Hasan Akar’ın atanacağını zannediyordum. Çünkü uzun yıllar Md.Başyardımcısı olarak çalıştığı bu okulda mesleki yeterliliğini kanıtladığı gibi, okulun öğrencileri, öğretmenleri ve veliler tarafından da sevilip sayılıyordu. Ne hikmetse bu konuda yaptırım gücü bulunanlar, bu gücü Hasan Akar lehine kullanmadılar.

       3.   Hasan Akar ile ilgili basında çıkan bazı yazılar şunlar:

Tarih               Gazetenin Yayın yeri ve adı               Yazarı                         Yazının Başlığı

———-     ———————————–             ————-               ——————————

01.12.1998 –  Niksar-Yeşil Niksar-  Hami KARSLI-  Niksar’la İlgili Yayımlanan      Kitaplar ve Yazarları Üzerine

05.12.1998  -Tokat-Söylem- Hami KARSLI – Niksar’la İlgili Yayımlanan Kitaplar ve Yazarları 

29.03.2000 – Niksar-Yeşil Niksar-  Abdullah YILDIZ

03.07.2004 –  Ankara-Belde II-  İsa KAYACAN  -Niksar’da Vakıflar ve Tarihi Eserler

03.07.2004-Van-Van Gölü Ekspres-İsa KAYACAN-Niksar’da Vakıflar ve Tarihi Eserler

10.07.2004-Ankara-Belde-İsa Kayacan-Niksar’da Vakıflar ve Tarihi Eserler

10.07.2003-Tekirdağ-Yeni İnan-İsa KAYACAN-Niksar’da Tarihi Eserler ve Tarihi Eserler

10.07.2004-Ankara-Anayurt-İsa KAYACAN-Niksar’da Vakıflar ve Tarihi Eserler

04.07.2004-İleri-Ceyhan-İsa KAYACAN-Niksar’da Vakıflar ve Tarihi Ererler

15.07.2004-24 Saat-Ankara-İsa KAYACAN-Niksar’da Vakıflar ve  Tarihi Eserler

14.07.2004-Antalya-Antalya-İsa KAYACAN-Niksar’da Vakıflar ve Tarihi Eserler

24.07.2004-Yeni Gün-Burdur-İsa KAYACAN-Gül Ağacı Değilem

27.07.2004-Van Postası-İsa KAYACAN-Gül Ağacı Değilem

29.07.2004-Meydan-Denizli-İsa KAYACAN-Niksar’da Vakıflar ve Tarihi Eserler

05.08.2004-Belde II-Ankara-İsa KAYACAN-Gül Ağacı Değilem

13.08.2004-Malkara-Saygın Malkara-İsa Kayacan-Niksar’da Vakıflar ve Tarihi Eserler

28.09.2004-Niksar-Yeşil Niksar-Yüksel ALTUNER-Niksar Sevdalı Bir Ozan Hasan AKAR

05.10.2004-Niksar-Yeşil Niksar-Adnan ÜNSAL-

11.12.2004-Tokat-Tokat-Cemalettin YARKIN-Gül Ağacı Değilem

27.07.2004-Burdur-Burdur-İsa KAYACAN-Niksar’da Vakıflar ve Tarihi Eserler

20.12.1996-Niksar-Yeşil Niksar-Meserret Özalp KİHTİR-

18.03.1997-Niksar-Yeşil Niksar-Meserret Özalp KİHTİR-

09.07.2004-Söke-Yeni SÖKE-İsa KAYACAN-Niksar’da Vakıflar ve Tarihi Eserler

26.03.2006-Eskişehir-Sakarya-Doç. Dr. Tamilla ALEYEVA-Azerbaycan’dan Türkiye’ye I

27.03.2006-Eskişehir-Sakarya-Doç. Dr. Tamilla ALEYEVA-Azerbaycan’dan Türkiye’ye II

29.03.2006-Eskişehir-Sakarya-Doç. Dr. Tamilla ALEYEVA-Azerbaycan’dan Türkiye’ye III

31.03.2006-Eskişehir-Sakarya-Doç..Dr. Tamilla ALEYEVA-Azerbaycan’dan Türkiye’ye IV

06.07.2005-Söke-Yeni Söke-İsa KAYACAN-Niksar’dan Azerbaycan’a Bir Demet Har-ı Bülbül

21.07.2005-Ankara-Son Söz-İsa KAYACAN-Niksar’dan Azerbaycan’a Bir Demet Har-ı Bülbül

13.07.2005-Van-Van Gölü Ekspres-İsa KAYACAN-Niksar’dan Azerbaycan’a Bir Demet Har-ı Bülbül

19.07.2005-Burdur-Yeni Gün-İsa KAYACAN-Niksar’dan Azerbaycan’a Bir Demet Har-ı Bülbül

20.07.2005-24 Saat-Ankara-İsa KAYACAN-Niksar’dan Azerbaycan’a Bir Demet Har-ı Bülbül

26.08.2005-Ankara-Belde-İsa KAYACAN-Niksar’dan Azerbaycan’a Bir Demet Har-ı Bülbül

 04.12.2006- Niksar Danişmend- “Niksar Diye Diye Akar” – Niksarname

 07.02.2005 Ankara-Tasvir-Doç.Dr. Tamilla ALEYEVA Niksar Sevdalı Bir Şair Hasan AKAR

18.12.2006-Niksar-Danışmend-Dursun ALTUN-Şaire Şiirle Cevap

İÇİNDE HASAN AKAR’DAN SÖZ EDİLEN  ANTOLOJİLER, ANSİKLOPEDİLER:

*Türkiye Şairler ve Yazarlar Ansiklopedisi-Ankara-2004-İhsan IŞIK

*Hey On Beşli On Beşli –Tokat-Tokat Şairleri Antolojisi  -Emin Ulu-Osman BAŞ

*Şiirlerle Yaşayanlar -Ankara-Hüseyin YURDABAK

* Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar Ve  Kültür Adamları Ansiklopedisi-2006                                                                          -Ankara-İhsan IŞIK

*Niksar Şairleri ve Şiirleri-Ankara-2006-Hasan AKAR

4. HASAN AKAR’IN MAHALLİ GAZETELERDE YAYIMLANAN YAZILARI:

              YAZI                                                                 TARİH         GAZETE

1. Ne Oldu Güzelim Niksar’a                                                 13.06.2006      Tokat

2 .Kınalı Aliler ya da Kuzular                                                 21.12.2006           “

3 .Basın  ve Niksar                                                                  03.01.2006           “

4. Bir Türkü Söyler Kelkit Taksim’de                                    02.09.2002     Yeşil Niksar

5. Dağlar Çiçek Açar Veysel Dert Açar                                 18.03.1998      Tokat

6. Niksar Halkevi Ülker Dergisi                                             18.07.2006     Yeşil Niksar.

7. Bir Türkü Tutturur Şiirleri Tozlu Yollarda Külebi’nin      16.11.2006      Tokat

8. Bir Halk Adamının Ardından                                             31.03.1998      Yeşil Niksar

9. Tarih ,Tabiat,Kültür Kenti Niksar

10.Niksar’ın Özüne Dokunmak

11.Melik Ahmet Danişmend Gazi Kültür Merkezi               11.04.1998       Tokat

12.Çınarların Solmayan Yaprakları                                       18.11.1998      Yeşil Niksar

13.Çanakkale Gerçeği ve Mehmet Akif                                16.03.2006       Tokat

14.M.Necati  Sepetçioğlu’nda Destan Ruhu                         07.12.2006       Niksar Danişmend

15.Doğumunun 504 yılında Fuzuli’yi Anlamak.                  07.03.1998       Tokat

16.Ayrılır mı Gönül Senden Azerbaycan                              27.01.1998            “

17.Sempozyumun Düşündürdükleri                                      08.07.1998       Yeşil Niksar

18.Hey On beşli On beşli Ağıtı                                             19.01.2006        Tokat

19.Yağ-ı Basan Medresesi Üzerine Düşünceler                    02.02.2006             “

20.Niksar Nalbantlar Camii ve Erzurumlu Emrah                08.08.2006       Yeşil Niksar

21.Atatürk ve Tarih Şuuru Üzerine                                       09.11.2006        Tokat

22.Polat Baba 2.Kültür Etkinlikleri ve Gerçek

     Bir Kalem Rıza ZELYUT                                                08.06.2006              “

23.Bir Seminer ve Yabancı Tabelalar Üzerine                      02.03.2006              “

24.Bizden Asla Vazgeçemezler                                             30.03.2006              “

25.Niksar Neden İl Olmalıdır                                                13.10.1997              “

26.Niksar Alışkanlıkların Ötesinde Bir Şehir                        03.02.1998       Yeşil Niksar

27.Nevruz                                                                              21.03.1997        Tokat

28.Bayraksız Doğup Bayrak Altında Ölmek                         22.07.1998       Yeşil Niksar

29.Aşınmayan Bir Destandır Plevne                                     06.09.1998        Tokat

30.İstiklal Savaşında Tokat Gereken Yere Konulmalıdır     30.10.2003         Söylem

31.Öğretmen Yalnızlığa İtilmemelidir                                       11.1998        Tokat

32.Niksar’da Eğitime Yüzde Yüz Destek Kampanyası   I    08.06.2004        Yeşil Niksar

33.   “                       “                                 “                    II   15.06.2004             “

34.   “                       “                                 “                   III                                  “

35.Bir Kültür Pınarı                                                              10.05.2005               “

36.Boğazlıyan Kaymakamı Değil Boğazlanan

     Kaymakam Şehit Kemal Bey                                           20.04.2006       Tokat 

37.Tabutuna Kars Kalesine Çekilen Türk Bayrağı

     Sarılarak Uğurlanan Bir Kumandan Kazım

     Karabekir Paşa                                                                  27.04.2006             “

38.İki Kitap Bir Konu-Özürlüler Yokuşu-

    Adım Agop Memleketim Tokat                                        16.02.2006              “  

39.Üç Kalemde Buluşan Üç Şair Dost  I                               26.07.2006        Tokat

                                                               II                             27.07.2006            “  

                               “                               III                            28.07.2006            “

40.Türk’üz Cumhuriyetiz                                                      04.11.1998      Yeşil Niksar

41.Polat Baba Şenlikleri                                                                             06.2005             “

42.2O Haziran 1919 ‘da Niksar’da yapılan 

               Mitingin Fotoğrafının Tahlili I                       25.12.2006  Niksar Danişmend

HASAN AKAR’IN TOKAT KÜMBET DERGİSİ’NDE YAYIMLANAN YAZILARI:

            YAZI                                                         

1. Nezük Niksar’da Sivaslı Bir Gelin                            -Mayıs 1999 Sayı: 3

2. Bir Asırlık Ömür Hafize Nine                                   -2002 Sayı: 18

3. Türkü Seven Türkü Söyler “ Muzaffer Sarısözen”   -Ekim 2000 Sayı: 8

4. Türk Halk Edebiyatında Aşık Veysel                        -Mart 1999 Sayı: 2

5. Niksar’ın Kapadokyası                                              -2002 Sayı: 20-21

6. Ballıca Mağarası                                                        -2000 Sayı: 9

7. Göktürk’ün Zamansız Göçü                                      -2001 Sayı: 13

8. Entarisi Aktandır.

9. Erzurumlu Emrah’ın Pek Bilinmeyen Bir Dostu      -Mart 2001 Sayı: 10

    Abdullah Baba

10. Unutulan Bir Kahraman Fatlılı Ali Çavuş               -Ocak Şubat 2006 Yıl 1 Sayı: 3

11. Tarih, Tabiat Vakıf  Şehri Niksar                            -Nisan 2000  Sayı: 6

12. Arşivlerde Niksar’a Ait Bazı Belgeler                 -Ocak 2002

13. Bir Türkü Söyler Kelkit Talazan’da                        -Haziran 2002  Sayı: 17

14. Niksar’ın Özüne Dokunmak                                    – Mayıs Haziran 2001 Sayı: 11

15.Mehter Musikisinin Niksar’da Son

    Ustalarından Zurnacı Hidayet Usta                        – Ocak Şubat 1999 Sayı: 1

16. Niksar’da Eski Hükümet Konağı Ve

      Hacı Abdurrahman Efendi                                             – 1999 Sayı: 4

17. Niksar’da Eski Bir Ramazan Sohbeti                      – 2001 Sayı :14

UÇAN TÜRK (THK) DERGİSİ  (ANKARA)

1. İlk Niksar Uçağı  (Ahmet Turan ERDOĞAN ile Birlikte)    – Ocak 2005 Sayı: 492

GÜLPINAR DERGİSİ (ANKARA)

1. Sevgi                                                                            – Nisan 2004 Sayı: 336

2. Güzide Ananın Yüreğinde Donan Irmak                     – 2005

BAYATI (AZERBAYCAN)

1. Niksar’da Vakıflarla İlgili Bazı Belgeler                    – Temmuz Ağustos 2005

TOKAT KÜLTÜR ARAŞTIRMA DERGİSİ

1. Babasına Ceza Yazan Bir Şahsiyet                           

    Hamdi Çavuş                                                                 Aralık 2003 Sayı 18

2. Niksar’da Köprüler                                                       Ekim 2001 Sayı 16

 

Bir cevap yazın