NİKSAR KAYMAKAMLIĞINA AÇIK MEKTUP

 

 

         Sayın Kaymakamım,

         Ben, 74 yaşında emekli bir öğretmenim.

(Aslında, Atatürk’ün dil devrimini özümsemiş biri olarak başlıktaki “mektup” sözcüğünün Türkçesi olan “betik” sözcüğünü kullanmak isterdim. Ancak, deneyimlerimle biliyorum ki, -bu yörede- birçok okuyucum, yazının özünü kavrama yerine, Türkçe sözcüklere karşı bir tutum sergileyerek, gereksiz tartışmalara çanak tutacaklar.)

Bugün size, şimdiye değin çözemediğim iki sorunun çözümü konusunda yardımınızı dilemek için yazıyorum.

Öncelikle belirteyim ki, bu sorunların çözülmesi için Niksar Belediyesi yeni yönetimine 02 Nisan 2014 tarihli Tokat Haber gazetesinde, bu köşeden bir yazı yazdım.

Ayrıca, dileğimi Sayın Belediye Başkanı’na iletmesi için, Başkanın takımından (ekibinden) sevdiğim bir arkadaşa (Sayın Mehmet Yaramış’a) dileyişte (ricada) bulundum.

Belediye yönetimi hiç oralı olmadı.

Sözü uzatmadan, konuya giriyorum:

Biliyorsunuz, 02 Ağustos 2013 tarih ve 28726 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan bir yasa var.

“Bazı kanun ve kanun hükmündeki kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair” 12.07.2013 tarih ve 6495 no’lu bu kanun içinde “65 yaş üzeri ücretsiz seyahat” ile ilgili bir madde var.

 

MADDE 88, aynen şöyle diyor: “ 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesine birinci ve dördüncü fıkralarından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş, aynı maddenin mevcut ikinci fıkrasında yer alan “malûl, yaşlı,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, üçüncü fıkrasında yer alan “ilgili hükümleri” ibaresi “ilgili diğer hükümleri” ve beşinci fıkrasında yer alan “üçüncü fıkrada” ibaresi “beşinci fıkrada” şeklinde değiştirilmiştir.

            Türk vatandaşı olan altmış beş yaş ve üzeri kişiler, demiryolları ve denizyollarının şehiriçi hatları ile belediyelere, belediyeler tarafından kurulan şirketlere, birlik, müessese ve işletmelere veya belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehiriçi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak, demiryolları ve denizyollarının şehirlerarası hatlarından ise %50 indirimli olarak yararlanırlar. Bu fıkrada belirtilen kurum ve kuruluşlar, belediyeler, belediyeler tarafından kurulan şirketler, birlikler, müessese ve işletmeler altmış ila altmış beş yaş arasında bulunan kişilerin toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli olarak yararlanmasını sağlayabilirler.”

“İlgili kurumlar, belediyeler ile belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketler, ücretsiz ve indirimli seyahat hakkının kullanılması ile ilgili olarak gerekli tedbirleri alırlar. Ücretsiz veya indirimli seyahat hakkının kullandırılmaması hâlinde bu haktan faydalandırılmayan her kişi için toplu taşıma aracının tarifesi üzerinden elli tam bilet bedeli tutarında idari para cezası mülki idare amiri tarafından uygulanır. Bu maddeye göre verilecek idari para cezaları tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir.

İkinci ve üçüncü fıkra hükümleri kapsamında hizmet verecek toplu taşıma araçları, toplu taşıma hizmetlerinin kapsamı ile bu hizmetlerden ücretsiz ve indirimli yararlanmaya ilişkin usul ve esaslar, Maliye, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme, İçişleri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarının görüşleri alınmak suretiyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.”

Sayın Kaymakamım,

Hemen hemen Türkiye’nin her yerinde (Tokat il merkezi dahil) uygulanan bu yasa Niksar’da niçin uygulanmıyor?

Konuştuğum birçok kentiçi minibüs ilgilisi, “biz bunu uygulamıyoruz” dediler.

***

Niksar-Tokat arasında çalışan toplu taşıma araçlarıyla ilgili de bir sorun var:

            Niksar – Tokat arasında çalışan minibüs yazıhanelerinin üstünde “Niksar Belediyesi Minibüsçüler Derneği” yazılıdır.

Ne anlarsınız bu yazıdan?

Niksar Belediyesi, bir minibüsçüler derneği kurmuş ve bu dernek eliyle minibüs işletmeciliği yapıyor!

Ama işin aslı öyle değil.

Bu dernek Niksar Belediyesi’nin adını kullanarak ticaret yapıyor.

Üstelik 03.11.2009 tarih ve 09/58 no’lu Belediye Meclisi’nin bu adı kullanamazsınız kararına karşın!

İşin daha olumsuz yanı ise, bu derneğin, Niksar Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesine verdiği bir çizelgeyle, belli saatlerde kalkması gereken minibüsleri, o saatlerde kaldırmayıp dolunca kaldırması… Yani dolmuşçuluk yapması!

Konuyla ilgili bu gazetede yaptığımız önceki yayınlarla ilgililer hiç ilgilenmediler.

Bu uygulama yurttaşların büyük ölçüde zaman kaybına neden olan keyfi bir uygulamadır.

Yeni Belediye yönetimi bu sorunu da görmezden gelmektedir.

***

İkinci dileğim, artık “yılan hikâyesi” ne dönen bir konu:

Niksar Çamiçi Yaylası’nda sürekli oturanların, beşyüz metre yakınlarında bir muhtarlık varken, yirmi kilometre uzaklıktaki bir muhtarlığa bağlanmaları!

Çamiçi Yaylası bilindiği gibi, büyük bölümü Ardıçlı Köyü sınırları içerisinde bulunan bir yayladır. Köye ait 09 Şubat 1927 tarih ve 69 no’lu hudutname (sınırları gösterir çizelge) incelendiğinde bu açıkça görülür.

Çamiçi Yaylası 10 Ekim 1996 tarihinde, 3194 sayılı İmar Yasası’na dayanılarak Niksar Belediyesi’nin “mücavir alanı” (yörede bulunan, komşu) olarak duyurulmuştur (ilan edilmiştir). Bu ise adı geçen yasanın 5. maddesinde, Niksar Belediyesi’ne, -ilerdeki gelişmesi düşünülerek- Yayla’ya sadece imar açısından yetki vermektedir.

Durum böyle iken, Niksar Belediyesi, İlçe Seçim Kurulu’na gönderdiği D-1/1050 sayı ve 28.11.2008 tarihli yazı ile Çamiçi Yaylası’nı, 20 Km. uzaklıkta bulunan Niksar Kayapaşa Mahallesi’ne bağlı bir küme olarak bildirmiştir. Yani yetkisini aşarak, usa (akla) uygun olmayan (mantıksız) bir düşünceyle Yayla’yı, Niksar’daki bir mahalle muhtarının yönetimine bırakmıştır.

Bir mahalle muhtarı ise görevlerinin çoğunluğunu 4541 sayılı yasadan alır.

Acaba, Kayapaşa Mahallesi Muhtarlığı bu yasada sayılı görevlerle ilgili olarak Çamiçi’nde oturanlarla ilgili ne yapmıştır veya ne yapabilir?

Bu konuda yapılacak en doğru şey, Ardıçlı Köyü’nde “Çamiçi Mahallesi” diye yeni bir mahalle kurmak ve sürekli Çamiçi’nde yaşayanları bu mahallenin üyesi yapmaktır.

Nedense, bu isteğimizle ilgili olarak Ardıçlı Köyü Muhtarlığı’nın ve Yayla’yı yurt edinen bizlerin gösterdiği çabalar, ilgililere sözlü ve yazılı ilettiğimiz dilekçeler yanıtsız ve sonuçsuz kalmıştır.

***

Sayın Kaymakamım,

Ben, bu ülkede yasaların korkusuzca (pervasızca) çiğnendiğini biliyorum.

Ankara’da Atatürk Orman Çiftliği’nde yapımı devam eden Başkanlık Sarayı konusunda ilgililerin tutumu bunun en somut örneğidir.

Ancak ilçemi yönetenlerin yasaları uygulama konusunda tutarlı ve kararlı olduklarına olan inancımı yitirmek istemiyorum.

Saygılarımla.

 

 

 

BAŞSAĞLIĞI

 

İlk ve ortaokulda beraber okuduğumuz, sınıf arkadaşım Sevgili

KAYA TANIŞ’ı

07.08.2014 günü yitirdiğimizi büyük bir üzüntüyle öğrendim.

Kendisiyle ilgili 10 Ekim 2012 tarihli Tokat Haber’de “Yitirilen Yetenekler” başlıklı bir yazı yazmıştım.

Kaya, resme karşı üstün yetenekli bir arkadaşımızdı.

Yaşam koşulları O’nu Niksar’da Nüfus Müdürlüğü işine sürüklemiş. Oradan emekli olmuştu.

75 yıllık yaşamında kimseyi kırmamış, etrafında bir dostluk çemberi yaratmıştı.

Işıklar içinde yatsın!

Eşi Fikriye Hanım’a, Kız Sebile’ye, Oğlu Bülent’e başsağlığı diliyorum.

Hami KARSLI

 

Bir cevap yazın