BİR MEKTUP

Geçmiş zaman olur ki…

 

 

                     BİR MEKTUP

    

(Niksar 1840 yılında Sivas Vilayetinin Tokat Sancağına bağlı bir ilçe merkezi durumuna getirilmiş, 1861 yılında da resmen ‘kaymakamlık’ kimliğini kazanmıştır.Niksar’ın bilinen ilk kaymakamı Şevket Bey isimli bir zattır. Daha sonra sırasıyla Halil Bey, Arista Efendi, Muammer Bey, Hasan Reşit Bey, Kemal Bey, Cemil Bey gibi ismler Niksar’da kaymakamlık yapmışlardır.

Niksar Belediyesi ise kaymakamlıktan 36 yıl sonra yani 1876’da kurulmuştur.

Aşağıdaki mektup 2 Şubat 1934 tarihinde  o günkü Niksar Kaymakamı olan Sermet Bey (Sermet Yaşar Balcı)tarafından zamanın Niksar Belediye Başkanı Tahmisçioğlu Hakkı Efendi’ye yazılmıştır. Sermet Bey Niksar’ın Cemil Bey’den sonra gelen 8’inci kaymakamıdır.)

 

Belediye Reisi Hakkı Bey’e

 

Milletin tasarrufu ile yapılmakta olan “Ergani Bakır Yolu” için çıkarılan ikinci tertip yüzde beş faizli istikraz (ödünç alma, borçlanma) tahvilleri (devletin çıkardığı faiz getiren değerli kâğıt) memleketin her tarafında büyük bir alaka ve rağbet (istek, arzu) gördüğü halde kazamız memur ve halkının, bu kadar milli, vatani bir memleket ve millet davasından geri kalması hayretle karşılanmaktadır. İstikraz tahvillerinin bir hissesi 19 lira 70 kuruştur. Bu para hamiyetini (yurdunu, ulusunu koruma çabası ve erdemi) göstererek milli, vatani vazifesini bu suretle de ifa etmiş (yerine getirme, yapma) olan zevattan (kişilerden, zatlardan) dört taksitte ödenecektir. (Zannederim ‘alınacaktır’ anlamında kullanılmış) Bir hafta gibi çok az bir müddet (süre) kalmıştır.

Zatınızın (sizin) ve arkadaşlarınızın bu şerefli ve hem de kazançlı vazifede geç kalmayacağınızı ümit eder; arkadaşlarınızı tenvir (bilgi verme, aydınlatma) ve irşad (doğru yolu gösterme, uyarma) eyleyerek cevabınıza intizar (bekleme, gözleme) eylerim,efendim. 2/2/934

                                              

                                                               Kaymakam

                                                                 Sermet

 

Bu mektuba Belediye Başkanı Hakkı Efendi’nin ne yanıt verdiğini bilmiyorum. Ancak dedem Ali Rıza Karslı’nın bu tahvillerden satın aldığını babamdan duymuştum. Bu mektupta benim dikkatimi çeken ve duygulandıran Kaymakam Sermet Bey’in yurtseverliği ve kullandığı üslup (biçem).

Dikkat ederseniz genç Türkiye Cumhuriyeti’nin bir kaymakamı, son derece kibar bir üslupla ilçenin belediye başkanı ve halkını devletin ekonomik konularda verdiği savaşa katkıya çağırmakta.

Günümüzde külhanbeyi bir eda ile çevresindekileri azarlayan, terbiye sınırlarını zorlayan davranışlar gösteren sözde yöneticileri görünce insan Sermet Bey gibi kaymakamların değerini daha iyi anlıyor…

Bir cevap yazın